persbericht

Workday kondigt aan HiredScore te willen overnemen

Overname zal leidende verantwoorde AI-oplossingen combineren om de talentacquisitie-ervaring voor bedrijven over de hele wereld te verbeteren

AMSTERDAM, The Netherlands, Feb. 26, 2024 -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), een leidende leverancier van oplossingen om organisaties te helpen hun personeel en kapitaal te beheren, heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van HiredScore, leverancier van AI-gestuurde talent orkestratie-oplossingen die bedrijven in staat stellen om datagestuurde inzichten te gebruiken om wervings- en talentmobiliteitsprocessen te verbeteren. De combinatie van Workday Talent Management, Workday Skills Cloud en HiredScore's Talent Orchestration oplossingen zal klanten voorzien van een uitgebreid, transparant en intelligent aanbod op het gebied van talentacquisitie en interne mobiliteit, zodat ze beter kunnen inspelen op hun voortdurend veranderende personeelsbehoeften.

"Mensen vormen het hart van elke organisatie en investeren in nieuwe en innovatieve manieren om het potentieel van talent te ontsluiten is belangrijker dan ooit", zegt Carl Eschenbach, CEO van Workday. "HiredScore is de perfecte aanvulling op ons productportfolio waarmee we AI-oplossingen willen bieden die echte zakelijke waarde leveren voor onze klanten. De combinatie van onze AI-technologieën die mensen in centraal houden, samen met een diep begrip van het personeelsbestand, zal organisaties helpen om te gedijen en voortgang te boeken."

“We staan pas aan het begin van het ontdekken van de mogelijkheden van verantwoorde AI in personeelsbeheer, en hoe organisaties het efficiënter en effectiever kunnen inzetten om HR-transformatiedoelen met betrekking tot werving en werknemerservaringen te realiseren", zegt Athena Karp, oprichter en CEO van HiredScore. "Door onze inspanningen en innovaties te combineren met Workday, zijn we in staat om nog meer waarde te leveren aan bedrijven over de hele wereld bij het opbouwen van hun toekomstige HR-functie."

Een transformatieve oplossing voor talentbehoeften
Nu werkgevers worstelen om het talent te vinden dat ze nodig hebben en naar verwachting een kwart van de banen de komende vijf jaar zal veranderen, worden HR-leiders geconfronteerd met een steeds complexere arbeidsmarkt. De combinatie van Workday en HiredScore biedt organisaties een uitgebreide en intelligente oplossing voor talentacquisitie en interne mobiliteit om hen te helpen gelijke tred te houden met het groeiende personeelsbestand en de zakelijke eisen. Dit omvat bijvoorbeeld:

  • Verantwoorde AI inzetten om wervingsuitdagingen op te lossen: Omdat beide bedrijven zich inzetten voor verantwoorde AI en de mens centraal stellen in de besluitvorming, zal het gezamenlijke aanbod klanten een uitlegbare en betrouwbare manier bieden om talent uit hun hele talent-ecosysteem te matchen, aan te nemen en te beheren.
  • De levenscyclus van talent beter beheren: Om HR-leiders te helpen de holistische visie op de talent lifecycle te beheren, bieden Workday en HiredScore een gecombineerd aanbod dat recruiters beter in staat stelt om data te gebruiken om talent te koppelen aan openstaande kansen. Dit omvat oplossingen die helpen bij het identificeren van kandidaten wier vaardigheden en ervaring het meest aansluiten bij de openstaande vacatures, het versnellen van screening met behulp van datagestuurde inzichten en het identificeren van passieve kandidaten – ook binnen het talentenecosysteem. Het aanbod zal ook zorgen voor een verbeterde interne mobiliteit en bijscholing door werknemers te helpen gemakkelijker nieuwe kansen binnen hun bedrijf te identificeren en zich erop voor te bereiden.  
  • De ervaring van recruiters verbeteren: Het gecombineerde aanbod van Workday en HiredScore zal bedrijven helpen hun inspanningen voor het werven van talent efficiënter te maken door het stroomlijnen en versnellen van wervingsprocessen via geautomatiseerde meldingen, begeleide ervaringen en aanbevolen actie-items, allemaal binnen hun workflow.

Details met betrekking tot de voorgestelde overname van HiredScore
De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van Workday's fiscale jaar 2025, eindigend op 30 april 2024, onder voorbehoud van het voldoen aan gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties. Orrick treedt op als juridisch adviseur van Workday en Cooley treedt op als juridisch adviseur van HiredScore en haar aandeelhouders.

Over Workday
Workday is een leidend enterprise platform dat organisaties helpt hun belangrijkste activa te beheren: mensen en kapitaal. Het Workday-platform is gebouwd met AI als kern om klanten te helpen werknemers naar een hoger niveau te tillen, werk een boost te geven en hun bedrijf vooruit te helpen. Workday wordt gebruikt door meer dan 10.000 organisaties over de hele wereld en in verschillende sectoren – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50 procent van de Fortune 500. Ga voor meer informatie over Workday naar workday.com.

Over HiredScore
HiredScore is een leidende aanbieder van Talent Orchestration-technologie. De kunstmatige intelligentie, automatisering en diepgaande integraties van HiredScore stellen enkele van de grootste en meest innovatieve bedrijven ter wereld in staat om op een veilige en transparante manier kritieke bedrijfsresultaten te behalen op het gebied van wervingsproductiviteit, interne mobiliteit en totaal talentmanagement. De eigen technologie van HiredScore biedt verantwoorde AI die naadloos aansluit op gegevens en systemen om de verschuiving in HR-bedrijfsmodellen aan te sturen. HiredScore is live in 150 landen en beschikbaar in 70 talen. Meer informatie op hiredscore.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot Workday, HiredScore en de overname van HiredScore door Workday. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op momenteel beschikbare informatie en de huidige overtuigingen, verwachtingen en aannames van Workday. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente risico's, onzekerheden, aannames en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarvan vele buiten de controle van Workday liggen. Indien de risico's zich verwezenlijken, veronderstellingen onjuist blijken, of we onverwachte veranderingen in omstandigheden ervaren, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen, en daarom dient u niet te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling omvatten, onder andere, verklaringen over de potentiële voordelen en effecten van de voorgestelde transactie; Workday's plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties met betrekking tot de activiteiten van HiredScore; en de verwachte timing van het sluiten van de voorgestelde transactie. Risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) het risico dat de transactie niet tijdig of helemaal niet wordt afgerond; (ii) het niet behalen van de verwachte voordelen van de transactie; (iii) het vermogen van Workday om zijn plannen, doelstellingen en andere verwachtingen met betrekking tot de activiteiten van HiredScore en zijn vermogen om een transformatieve oplossing te leveren om de behoeften aan talent te ondersteunen en klanten te voorzien van een uitgebreid, transparant en intelligent aanbod op het gebied van talentacquisitie en interne mobiliteit; (iv) negatieve effecten van de aankondiging of de afronding van de transactie op de bedrijfsvoering, bedrijfsresultaten of aandelenkoers van Workday; (v) onverwachte kosten in verband met de overname; en (vi) andere risico's en factoren die worden beschreven in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder ons meest recente rapport op Formulier 10-Q of Formulier 10-K en andere rapporten die we hebben ingediend en van tijd tot tijd zullen indienen bij de SEC, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Workday neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht en is momenteel niet van plan om dit te doen.

Alle niet-vrijgegeven diensten, functies of mogelijkheden waarnaar in dit document, op de website van Workday of in andere persberichten of openbare verklaringen wordt verwezen en die momenteel niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken van Workday worden gewijzigd en worden mogelijk niet volgens plan of helemaal niet geleverd. Klanten die Workday-services kopen, dienen hun aankoopbeslissingen te baseren op services, features en functies die momenteel beschikbaar zijn.


Ontvang Workday-nieuws per e-mail.
Mediavragen? Neem contact met ons op.
Weet u zeker dat u de Workday Newsroom voor deze regio wilt verlaten?